Προστασία δεδομένων

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και την καταχώρηση των παραγγελιών σας στην ιστοσελίδα www.mylonasparts.gr (εφεξής το site), το MylonasParts φέρεται να συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα. Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» νοούνται τα στοιχεία που προσδιορίζουν ένα άτομο, όπως είναι το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και άλλες πληροφορίες που θα επιλέξετε να επικοινωνήσετε στο MylonasParts. Για την καταπολέμηση πιθανής απάτης όπως αναφέρεται παρακάτω (2 και 3), το MylonasParts είναι επίσης πιθανό να διατηρήσει πληροφορίες που αφορούν συναλλαγές στην ιστοσελίδα .


Σκοπός της συλλογής των στοιχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται ανταποκρίνονται σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: 
(Ι) να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες σας στην ιστοσελίδα, (II) στην ανάπτυξη στατιστικών για το εμπόριο, τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, (III) στη δημιουργία και διαχείριση αρχείων, (IV) στην εκτέλεση λειτουργιών για τη διαχείριση των πελατών, (V), στην επιλογή πελατών για την εκτέλεση ερευνών και προσφορών (VI) στην αποστολή προσφορών και διαφημιστικών μηνυμάτων από MylonasParts. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή αυτές οι προσφορές, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος του εν λόγω email. (VII) στη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας. 

Η πολιτική της εταιρείας MylonasParts είναι να μην παραχωρούνται σε τρίτους με οιονδήποτε τρόπο οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της για εμπορικούς σκοπούς. Μόνο η εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας για την επεξεργασία της παραγγελίας σας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Οι κατηγορίες των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στη MylonasParts βρίσκονται εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, την εμπορική υπηρεσία, τις διοικητικές υπηρεσίες, την τεχνική υπηρεσία και τους οργανισμούς ελέγχου (ελεγκτής, υπεύθυνος για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, κ.λ.π. ...). Μπορούν επίσης να είναι οι παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων φορείς δημοσίου, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν σε νομικές υποχρεώσεις, δικαστικοί επιμελητές, δικαστικοί υπάλληλοι και οργανισμοί για την είσπραξη χρέους.


Χρονικό διάστημα που κρατούνται τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται κατόπιν της τελευταίας συναλλαγής που γίνεται στην ιστοσελίδα έως την ημέρα που κλείνετε το λογαριασμό πελάτη σας. 


Ασφάλεια

Σας συμβουλεύουμε να λάβετε όλα τα προληπτικά μέτρα για να προστατεύσετε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα, να αποτρέψει την αλλοίωσή τους, αλλά και η πρόσβαση σε αυτά σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.


Συναίνεση

Όταν επιλέγετε να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο site, δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.